Měření hluku

Provádíme akreditovaná měření hluku

 

Naše Zkušební laboratoř je akreditována

Českým institutem pro akreditaci, o. p. s. pod č. 1617

Provádíme:

  • měření hluku stacionárních zdrojů ve venkovním prostředí i uvnitř staveb
   •    hluk technického vybavení budov (vzduchotechnika, chlazení, tepelná čerpadla, výtahy)
   •    hluk z provozoven služeb (bary, restaurace, diskotéky)
  • měření hluku z průmyslových areálů
  • měření hluku střelnic
  • měření hluku větrných elektráren
  • měření hluku ze silniční a železniční dopravy
  • měření hluku ze stavební činnosti při výstavbě budov, komunikací apod.
  • měření hluku v pracovním prostředí včetně vyhodnocení expozice pracovníků pro kategorizaci prací
 • měření akustického výkonu strojů a zařízení a emisní hladiny akustického tlaku v místě obsluhy
 • měření zvukové izolace stavebních konstrukcí (vzduchové neprůzvučnosti stěn, příček, stropů)
 • měření doby dozvuku místností a sálů (učebny, tělocvičny, sportovní haly apod.). 

 

 ------------------------------------------------------------------