Výpočty ve stavební akustice

Stavební akustika se zabývá hodnocením zvukové izolace staveb a jejich dílů. Tento parametr je důležitý pro pohodlí lidí v jejich domovech, pracovištích nebo veřejných místech. 

Výpočet zvukově izolačních vlastností stavebních konstrukcí (stěn, příček, stropů) je důležitý v projektové přípravě nových nebo rekonstruovaných staveb, příp. při řešení problémů se sousedským hlukem uvnitř stávajících bytových domů, víceúčelových budov apod.

Reálné hodnoty dosažené zvukové izolace  se kontrolují měřením na stavbách.  Toto měření se provádí v 1/3 oktávových nebo 1/1 oktávových pásmech v rozsahu 50-5000 Hz. 

 Existují tři druhy měření:

  1. Vzduchová neprůzvučnost z jedné místnosti (zdrojové) do druhé (přijímací). Počítá se z průměrné hladiny zdrojové místnosti, průměrné hladiny přijímací místnosti, hluku pozadí přijímací místnosti a doby dozvuku.
  2. Zvuková izolace fasády je obdobná úloha jako 1), pouze jako „zdrojová místnost" je využit venkovní prostor budovy.
  3. Kročejová neprůzvučnosthladina hluku v přijímací místnosti vzniklá přenosem hluku, jehož zdrojem je standardizovaný zdroj kročejového hluku.