Hluk ze stavební činnosti

Provádíme výpočet hluku z činností při provádění staveb včetně výstavby pozemních komunikací (silnice, železnice).

Součástí studie je návrh nezbytných protihlukových opatření.