Hluk z provozoven

Výpočet hluku z provozoven služeb, výrobních objektů i celých areálů.

Hlukové mapy výrobních provozů se zaměřením na identifikaci dominantních zdrojů hluku a návrhy protihlukových opatření.