Studie

 

Zpracováváme akustické studie a posudky

Pro účely stavebního a územního řízení, řízení EIA, IPPC apod. zpracováváme výpočtové akustické studie.

Používáme software CADNA A verze 4.3 firmy DataKustik Gmb, který umožňuje plnohodnotné modelování ve 3D, a to nejen objektů a terénu, ale i liniových a plošných zdrojů hluku. Výpočet hluku z průmyslových zdrojů je v daném SW proveden dle ISO 9613. Výpočet hluku ze silniční dopravy je proveden dle české metodiky (Výpočet hluku z automobilové dopravy, Manuál 2011, RNDr. Miloš Liberko, Ing. Libor Ládyš, Praha 11/2011, www.rsd.cz).