Studie

 

Zpracováváme akustické studie a posudky

Pro účely stavebního a územního řízení, řízení EIA, IPPC apod. zpracováváme výpočtové akustické studie.

Používáme software CADNA A verze 4.3 firmy DataKustik Gmb, který umožňuje plnohodnotné modelování ve 3D, a to nejen objektů a terénu, ale i liniových a plošných zdrojů hluku. Výpočet hluku z průmyslových zdrojů je v daném SW proveden dle ISO 9613. Výpočet hluku ze silniční dopravy je proveden dle české metodiky (Výpočet hluku z automobilové dopravy, Manuál 2011, RNDr. Miloš Liberko, Ing. Libor Ládyš, Praha 11/2011, www.rsd.cz). 

Hluk z dopravy

Provádíme výpočet hluku ze silniční i železniční dopravy.


 

Hluk z provozoven

Výpočet hluku z provozoven služeb, výrobních objektů i celých areálů.

Hlukové mapy výrobních provozů se zaměřením na identifikaci dominantních zdrojů hluku a návrhy protihlukových opatření.

 

 

Výpočty ve stavební akustice

Stavební akustika se zabývá hodnocením zvukové izolace staveb a jejich dílů. Tento parametr je důležitý pro pohodlí lidí v jejich domovech, pracovištích nebo veřejných místech. 

Výpočet zvukově izolačních vlastností stavebních konstrukcí (stěn, příček, stropů) je důležitý v projektové přípravě nových nebo rekonstruovaných staveb, příp. při řešení problémů se sousedským hlukem uvnitř stávajících bytových domů, víceúčelových budov apod.

Reálné hodnoty dosažené zvukové izolace  se kontrolují měřením na stavbách.  Toto měření se provádí v 1/3 oktávových nebo 1/1 oktávových pásmech v rozsahu 50-5000 Hz. 

 Existují tři druhy měření:

  1. Vzduchová neprůzvučnost z jedné místnosti (zdrojové) do druhé (přijímací). Počítá se z průměrné hladiny zdrojové místnosti, průměrné hladiny přijímací místnosti, hluku pozadí přijímací místnosti a doby dozvuku.
  2. Zvuková izolace fasády je obdobná úloha jako 1), pouze jako „zdrojová místnost" je využit venkovní prostor budovy.
  3. Kročejová neprůzvučnosthladina hluku v přijímací místnosti vzniklá přenosem hluku, jehož zdrojem je standardizovaný zdroj kročejového hluku.


Hluk ze stavební činnosti

Provádíme výpočet hluku z činností při provádění staveb včetně výstavby pozemních komunikací (silnice, železnice).

Součástí studie je návrh nezbytných protihlukových opatření.