Zkušební laboratoř

Za účelem dosažení nejvyšší možné úrovně kvality poskytovaných služeb má naše Zkušební laboratoř zaveden systém kvality dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Zkušební laboratoř je od roku 2011 akreditována Českým institutem pro akreditaci o. p. s. pod číslem 1617. Předmětem akreditace jsou zkoušky v oblasti akustiky.

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy, na kterých jsou založeny metody zkoušení, což umožňuje  průběžně rozvíjet služby v oblasti akreditovaného zkoušení. Jedná se o revize a změny technických norem a obecně závazných předpisů bez významných zásahů do samotné metody zkoušky, které může laboratoř zařadit do svých akreditovaných metod bez předchozího souhlasu akreditačního orgánu. Vhodnost a správnost rozsahu zkoušek je akreditačním orgánem posuzována pravidelně při dozorové návštěvě.

O případném zařazení aktuální metody do rozsahu akreditace informuje Zkušební laboratoř své zákazníky v protokolu o zkoušce.

Aktualizovaný seznam akreditovaných zkoušek naleznete zde.

Osvědčení o akreditaci naleznete zde.

Přílohu osvědčení o akreditaci naleznete zde.

 

Kontakty pro případné konzultace – viz www.akustikabrod.cz